Erik Schlitt

1989 Rose Bowl, Michigan đánh bại USC 22-14.Trong Dự thảo NFL sắp tới, USC QB Rodney Peete được Detroit Lions soạn thảo trong vòng 6. Những sự kiện đã truyền cảm hứng cho những câu hỏi: Làm thế nào một người chơi đại học giỏi như vậy không được soạn thảo cho đến khi chọn 141?Làm thế nào điều này sẽ thay đổi đội hình của Lions?Đây là sự khởi đầu của nỗi ám ảnh của Erik với dự thảo NFL và cách nó ảnh hưởng đến Detroit Lions.Erik hiện đang sống ở Rochester Hills và tốt nghiệp Đại học Michigan.
Người đăng kí
Bấm để tải thêm bài viết