tile keo truc tiep Detroit Tiger: Ghi nhớ một vài giao dịch tồi tệ nhất của Al Avila

Sử dụng ← → (mũi tên) của bạn để duyệt

Detroit Tiger, Al Avila

Hổ Detroit Tổng giám đốc Al Avila đã chia sẻ công bằng về các giao dịch trong nhiệm kỳ sáu năm của mình.

Hầu hết đã được coi là cần thiết, nhưng thường xuyên hơn không, có vẻ như anh ta đã mất nhiều hơn anh ta giành chiến thắng. Tuy nhiên, có vẻ như, giống như đội mà anh ấy điều hành, rằng anh ấy đã cải thiện đáng kể theo thời gian.

Khi chúng ta bước vào cuộc đua 2021-2022, Hổ Detroit đã bắt đầu nóng với một Thương mại khổng lồ, mua lại người bắt Tucker Barnhart để đổi lấy tiền vệ trẻ vị thành niên Nick Quintana.

Al Avila dường như đã có một khởi đầu tuyệt vời, và theo thời gian, có vẻ như Detroit Tiger đang chứng kiến ??sự trở lại lớn hơn từ các vụ mua lại Avila.

Avila đã không tệ trong các bộ phận mua lại người chơi khác. Những chiếc xe bán tải đại lý miễn phí của anh ấy như Jonathan Schoop, Jordy Mercer, Wily Peralta, Niko Goodrum, Leonys Martin, và những người khác, cùng với Quy tắc 5 chọn Victor Reyes và Akil Badoo, với các vụ mua lại khác như năm của Mikie Mahtook và Eric Haase, đã sản xuất Một số giá trị hoặc một giá trị khác để xây dựng lại hổ.

Chúng ta hãy xem xét ba giao dịch tồi tệ nhất của Al Avila với Detroit Tiger.

Bộ phận thương mại đã rất khó khăn trong nhiệm kỳ của Avila. Khi những con hổ thoát khỏi giai đoạn phá vỡ của việc xây dựng lại, đó là một thực tế tốt để hồi tưởng về một số khoảnh khắc tồi tệ nhất trong năm năm qua. Đôi khi, sự đánh giá cao nhất có được từ việc nhìn vào những khoảnh khắc tồi tệ nhất.

Sử dụng ← → (mũi tên) của bạn để duyệt