lịch thi đấu của vn năm 2019 Dự thảo NFL: Detroit Lions giao dịch trở lại với Denver, chuyển từ ngày 23 đến 28

Với một số tùy chọn vẫn còn trên bảng, Detroit Lions đã giao dịch với các điểm Denver Broncos 5 lên #28.

Catayst cho thương mại là de Shane Ray, người đã giảm xuống #23. Denver GM John Elway nhìn thấy cơ hội và giao dịch để có được anh ta.

Sau khi giao dịch hai lần chọn trong giao dịch Haloti Ngata, Lions hiện có toàn bộ lựa chọn trong dự thảo năm 2015.

Họ cũng nhận được những kẻ tấn công linemen Manny Ramirez để lên bờ. Ramirez đa năng trở lại nơi mà sự nghiệp của anh ấy trước khi rời khỏi cơ quan miễn phí. Bây giờ tính linh hoạt của anh ấy sẽ giúp neo lại nội thất của dòng tấn công và sẽ giúp phong cách chạy bắc-nam của Manny Ramirez.