Zac Snyder

Zac Snyder đã bị cuốn hút vào Detroit Lions sau khi cha anh đưa anh đến một trận bóng đá đêm thứ hai với Los Angeles Raiders vào năm 1990. Chương trình được đưa ra bởi Barry Sanders và Bo Jackson đêm đó chỉ vượt qua những gì Zac có thể làm với Barry trongMột trò chơi của Tecmo Super Bowl.
Bấm để tải thêm bài viết