Joseph Wooley

Sống ở Indianapolis, nhưng sống và chết bởi Detroit Sports.Nếu được nhấn, cũng sẽ thảo luận về sách, âm nhạc, phim ảnh, trò chơi video, truyện tranh và đấu vật chuyên nghiệp.(anh ấy/anh ấy/anh ấy)
Bấm để tải thêm bài viết